top of page

Donör Ol, Bir Hastaya Umut Ol!

III. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi

26-29 Eylül 2024

Merit Royal Diamond Hotel, Kıbrıs

TDT_Kapak.jpeg

Yeni Kitabımız
Tıp Dalları Tarihçesi

Görüntülemek için tıklayınız...

Duyuru

ALLOPRE 5 g İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak için Toz (5 Flakon) isimli,TREOSULFAN etkin maddeli, Allojenik kök hücre nakli öncesi hazırlık rejimi ve over kanseri endikasyonlarına sahip ürün; 27.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren SUT ile birlikte tedavi protokolünü gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak endikasyon uyumu aranmaksızın kullanılabilecek ürünler dahilinde geri ödeme almıştır. 

Ürün yurt dışı ilaç statüsünden çıkmıştır ve diğer ruhsatlı (ek /4-h) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçlarında olduğu gibi DMO, ihale, doğrudan alım vb. satın alma metotlarıyla Türkiye’deki ecza depolarından temin edilebilecektir.

Üyelerin ve Derneğin faaliyet alanı ile ilgili bilim dallarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların mesleki açıdan gelişimlerini ve gereksinimlerini karşılamaları için; ihtiyaç duydukları araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında ile ilgili alanlarda öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında eğitim, öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, sağlık alanında başarılı kişilere burs, ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak.

Kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında konusunda her türlü yayın aracı ile hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumu eğitmek.

Kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında alanında hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme toplantıları yapmak.

bottom of page