top of page

Donör Ol, Bir Hastaya Umut Ol!

Üyelerin ve Derneğin faaliyet alanı ile ilgili bilim dallarında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların mesleki açıdan gelişimlerini ve gereksinimlerini karşılamaları için; ihtiyaç duydukları araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında ile ilgili alanlarda öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında eğitim, öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, sağlık alanında başarılı kişilere burs, ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak.

Kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında konusunda her türlü yayın aracı ile hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumu eğitmek.

Kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler, genetik tedaviler, aferez ve immünoterapi alanlarında alanında hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme toplantıları yapmak.

bottom of page